ABC Fotowoltaiki


Termin fotowoltaika stał się w ostatnim czasie bardzo popularny w branżowym żargonie budowlanym. Dla laika jednak może on jednak być jeszcze obcy, dlatego za chwile postaram się wyjaśnić czym właściwie jest fotowoltaika i jakie niesie korzyści.
Sama nazwa zjawiska wskazuje nam, o jaki proces tutaj chodzi. Nazwa fotowoltaika powstała z połączenia słów photo oznaczającego światło oraz volt oznaczającego jednostkę napięcia prądu – w skrócie PV. Nietrudno zatem zgadnąć, że fotowoltaika to proces w którym światło zamieniane jest na energię elektryczną.
Jak to się dzieje? Efekt fotowoltaiczny polega na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli fotowoltaicznych złożonych z modułów fotowoltaicznych, których zadaniem jest zmiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (prąd stały). Moduły składają się z ogniw fotowoltaicznych, zbudowanych z krzemu krystalicznego. Następnie wygenerowany prąd trafia do inwertera (falownika). Jego zadaniem jest kontrola przepływu energii oraz zmiana wytworzonego prądu stałego na zmienny. Taki zestaw fotowoltaiczny przyłączany jest do aktualnej instalacji elektrycznej budynku, dzięki czemu energia może zasilić cały dom. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.
Chociaż zjawisko fotowoltaiczne zostało zauważone już w 1839 roku, to dopiero w ostatnich latach zyskuje na popularności, a instalacje wykorzystujące fotowoltaikę są coraz częściej wykorzystywane już nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale także w prywatnych domach.
Początkowo do konwersji wykorzystywano selen, jednak pozyskiwano w ten sposób tylko 1-2% energii. Krokiem milowym w rozwoju technologii było zastosowanie krzemu w ogniwach. Moment ten możemy traktować jako początek gwałtownego wzrostu zainteresowania technologią. Instytucje naukowe na całym świecie rozpoczęły inwestycje w usprawnianie istniejących rozwiązań, uzyskując coraz lepszą wydajność ogniw. Dzięki rozwojowi badań, a także społecznym ruchom proekologicznym, rozwój technologii pozyskiwania energii odnawialnej przyspieszył i pod koniec XX wieku nastąpił prawdziwy boom na systemy wykorzystujące fotowoltaikę – powstawały elektrownie słoneczne, a ogniwa fotowoltaiczne zaczęto wykorzystywać na masową skalę.
Obecnie fotowoltaika nadal przeżywa intensywny rozwój. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Także w Polsce wzrasta zainteresowanie tą technologią. Według statystyk, liczba zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych tylko w Polsce w roku 2017 wzrosła dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego. Popularność rozwiązań z wykorzystaniem fotowoltaiki rośnie z jednej strony w związku z wymaganiami określonymi przez UE odnośnie udziału odnawialnych źródeł energii w naszym kraju który ma wynosić 15% do 2020 roku, z drugiej zaś z powodu rosnących cen prądu.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę właśnie na koszty i opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwia przede wszystkim redukcję wydatków na energię elektryczną nawet do zera. Co więcej, przy odpowiedniej liczbie paneli możliwe jest produkowanie nadwyżek energii, które mogą być zmagazynowane lub sprzedane z zyskiem. Dzięki tak stworzonym oszczędnościom, sama inwestycja może się zwrócić w przeciągu 9-10 lat, przy wydajności paneli szacowanej na 35 lat. Znacznym wsparciem dla osób zainteresowanych instalacją fotowoltaiki są liczne programy dotacyjne, które oferują pomoc finansową w przeprowadzeniu inwestycji. Instalacja fotowoltaiki zapewni nam darmowy prąd na lata, a prognozowane wieloletnie podwyżki cen prądu nie będą miały wpływu na budżet domowy.
Ważną długofalową korzyścią fotowoltaiki jest także jej nieemisyjny charakter. Dzięki temu, że energia pozyskiwana jest z odnawialnego źródła, nie wpływa ona na środowisko naturalne. Fotowoltaika jest całkowicie ekologicznym rozwiązaniem, neutralnym dla środowiska. Instalacja tego systemu jest odpowiedzialna i wyraża dbałość  przyszłe pokolenia.
W odróżnieniu od paneli słonecznych, zwanych również kolektorami czy solarami panele fotowoltaiczne mają szersze zastosowanie. Panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii elektrycznej, natomiast kolektory słoneczne – do produkcji energii cieplnej. W ten sposób panele fotowoltaiczne są bardziej uniwersalne niż solary, gdyż za pomocą energii elektrycznej można zasilić urządzenia, jak i ogrzać wodę.
Czy jednak fotowoltaikę można zastosować w każdym miejscu w Polsce? Tak. Natężenie energii słonecznej w Polsce mieści się w przedziale 900-1200 kWh/m2 na rok, co sprzyja rozwojowi energetyki słonecznej. Polska jest zlokalizowana w optymalnym położeniu geograficznym, więc stanowi odpowiednie miejsce na inwestowanie w fotowoltaikę. Są jednak obszary szczególnie korzystne dla instalacji fotowoltaicznej – największe nasłonecznienie obserwuje się  centralnej i południowej Polsce.
Panele fotowoltaiczne można instalować na dachu, jednak jeżeli powierzchnia dachu nie znajduje się od strony nasłonecznionej możliwe jest montowanie paneli na budynkach gospodarczych lub na ziemi. Aby instalacja działała prawidłowo ważne jest też, aby dbać o panele fotowoltaiczne. Należy je odpowiednio często konserwować oraz czyścić, ponieważ wszelkie duże zabrudzenia i usterki mogą ograniczać ich wydajność.
Fotowoltaika przestała już być ekskluzywną technologią przeznaczoną wyłącznie dla przedsiębiorstw i zamożnych. Instalacja paneli fotowoltaicznych z roku na rok jest coraz tańsza. Jednak najważniejsze jest, że niezależnie od ceny daje gwarancję zwrotu kosztów już po kilku latach i jest inwestycją na nawet 30 lat efektywnego użytkowania.

Call Now Button